🌟 Discover Our Revolutionary PIM System! 🚀

Fakturace zákazníkům

na zákazníka, na časové období, v jednom okamžiku.

Jako fulfillment centrum často uzavíráte s dodavateli vlastní smlouvy o plnění jejich objednávek. Pomocí aplikace ChannelDock můžete během okamžiku vytvořit kompletní přehled vyúčtování pro jednotlivé zákazníky, a to i pro vlastní smlouvy.


fulfillment center billing

Vaše vyúčtování je vždy aktuální.

Ve svém účtu pro plnění v ChannelDocku můžete definovat velikosti krabic a možnosti objednávek (např. děkovná karta, dodatečné polstrování atd.). Při zpracování objednávky prostřednictvím systému WMS společnosti ChannelDock nebo vlastního systému WMS můžete určit, které možnosti krabic a objednávek se použijí. Pokud chcete na konci měsíce vytisknout přehled faktur pro jednotlivé zákazníky, máte k dispozici všechny potřebné informace. Tímto způsobem můžete dokončit fakturaci mnohem rychleji, aniž byste se dopustili chyb.

Naplánujte si ukázku a promluvte si s našimi odborníky.